آخرین مطالب : 

وب سایت تخصصی مهندس ایزدی

زمین چگونه و با چه سرعتی حرکت می کند؟

زمين چگونه و با چه سرعتي حرکت مي کند؟

زمین چگونه و با چه سرعتی حرکت می کند؟

سرعت یک کمیت نسبی است یعنی شما نمی توانید سرعت یک شیء را نسبت به خودش بسنجید. به عبارتی باید سرعت آن را با مقایسه با چیز دیگری پیدا کنید (این یکی از قضیه های اینشتین نیز هست). اگر کسی این سوال را از ما پرسد که زمین با چه سرعتی حرکت می کند؟ باید مشخص کنیم که می خواهیم این سرعت را در کدام دستگاه اندازه گیری بسنجیم؟ (زمین چگونه و با چه سرعتی حرکت می کند؟)

زمین چگونه و با چه سرعتی حرکت می کند؟
سرعت حرکت را بدون وجود یک نقطه ی مرجع نمی توان اندازه گرفت.

 ما می توانیم از کسی که این سؤال را پرسیده، بپرسیم که سرعت زمین را با توجه به چه چیزی (محور خودش، در مقایسه با خورشید یا در مقایسه با کهکشان راه شیری یا کهکشان های گروه محلی ما) می خواهد بداند؟ به این ترتیب است که می توانید به این سؤال پاسخ دهید.

زمین با چه سرعتی به دور محورش می چرخد؟ ۰/۵  km/s
زمین با چه سرعتی به دور خورشید می چرخد؟ ۳۰  km/s
منظومه ی شمسی با چه سرعتی به دور کهکشان راه شیری می گردد؟ ۲۵۰ km/s
کهکشان راه شیری ما با چه سرعتی در گروه محلی کهکشان ها می گردد؟ ۳۰۰ km/s

زمین چگونه و با چه سرعتی حرکت می کند؟

پیچیدگی حرکت زمین

زمین همان طور که به دور محورش می چرخد، به دور خورشید نیز می گردد. و هم زمان تمام منظومه ی شمسی ما هم به آهستگی دور کهکشان راه شیری می گردد. کهکشان راه شیری ما نیز به کهکشان های گروه محلی تعلق دارد. و در عین حال که اینها هم حرکت می کنند.

زمین چند نوع حرکت دارد:

۱- دور یک خط فرضی به نام محور می چرخد که از قطب شمال به قطب جنوب کشیده شده.

۲- زمین دور خورشید می گردد.

۳- همراه با خوشید و بقیه منظومه ی شمسی میان کهکشان راه شیری حرکت می کند.

۴- همراه با کهکشان راه شیری در گروه محلی کهکشان ها می گردد.

زمین با چه سرعتی به دور محورش می چرخد؟

۲۴ ساعت طول می کشد تا زمین یک دور به طور کامل به دور محورش بچرخد در حالی که خورشید در آسمان سر جایش قرار دارد.

این دوره روز خورشیدی نامیده می شود. در طول یک روز خورشیدی، زمین طوری در مدارش به دور خورشید حرکت می کند که کمی متفاوت تر از شب پیش به سمت ستاره ها رو می کند.

اما ۲۳ ساعت و ۵۶ دقیقه و  ۰۹/۴ ثانیه طول می کشد تا زمین یکی بار طوری به دور خوردش بچرخد که ستارگان در همان مکانی که در آسمان بودند قرار داشته باشند. این دوره روز نجومی نامیده می شود.

به این ترتیب یک روز نجومی کوتاه تر از یک روز خورشیدی ست.

بنابراین طبق روز نجومی ستاره ها هر روز چهار دقیقه زودتر طلوع می کنند.

در استوا سطح زمین در ۲۴ ساعت ۴۰۰۰۰ کیلومتر طی می کند. یعنی با سرعتی حدود ۱۰۴۰ مایل در ساعت یا ۱۶۷۰ کیلومتر در ساعت یا ۵/۰ کیلومتر در ثانیه حرکت می کند. این سرعت با تقسیم محیط زمین در استوا ( حدود ۲۴۹۰۰ مایل یا ۴۰۰۷۰ کیلومتر) بر تعدادساعات یک روز (۲۴ ساعت) به دست می آید. هنگامی که شما به طرف هر یک از قطب ها حرکت می کنید، این سرعت تقریبا به صفر کاهش پیدا می کند (چون که محیط دایره چرخشی در عرض های جغرافیایی خیلی زیاد به صفر نزدیک می شود).

زمین با چه سرعتی به دور خورشید می گردد؟

زمین چگونه و با چه سرعتی حرکت می کند؟

۳۶۵ روز و شش ساعت و نه دقیقه و ۵۴/۹ ثانیه طول می کشد تا زمین یک بار به دور خورشید بگردد. این زمان سال نجومی نامیده می شود. به عبارتی زمین در یک شماره کامل از زمان در اطراف خورشید نمی گردد. این تقویم با فصل ها همگام نیست و هر سال شش ساعت با وضعیت فصل ها اختلاف دارد. به خاطر همین هر چهار سال یک روز به سال اضافه می شود تا سال همپای فصل ها پیش برود. سال هایی که یک روز به آنها اضافه می شود، کبیسه نامیده می شود و ۳۶۶ روز دارند. در ایران این روز اضافی هر چهار سال به پایان اسفندماه اضافه می شودو ماه ۲۹ روزه ی اسفند، ۳۰ روزه می شود.

فاصله ای را که زمین در مدارش به دور خورشید می پیماید، ۵۸۴ میلیون مایل به ۹۴۰ میلیون کیلومتر است. زمین در یک ساعت ۶۶۷۰۰ مایل به ۱۰۷۰۰۰ کیلومتر با ۵/۱۸ مایل در ثانیه با ۳۰ کیلومتر در ثانیه را در مدارش به دور خورشید می پیماید. مدار زمین روی یک سطح صاف فرضی در اطراف خورشید به نام صفحه ی مداری قرار گرفته.

زمین به طور متوسط ۹۳ میلیون مایل با ۱۴۹۶۰۰۰۰۰ کیلومتر از خورشید فاصله دارد. این فاصله واحد نجومی AU نامیده می شود و برای مقایسه ی فاصله ی بقیه سیارات و ستارگان هم به کار می رود.

منظومه ی شمسی ما با چه سرعتی در داخل کهکشان راه شیری حرکت می کند؟

زمین چگونه و با چه سرعتی حرکت می کند؟

زمین چگونه و با چه سرعتی حرکت می کند؟

خورشید حدود ۳۶۰۰۰ سال نوری از مرکز کهکشان راه شیری فاصله دارد. خود کهکشان راه شیری از طرفی به طرف دیگر ۸۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰۰ سال نوری عرض و کمتر از ۷۰۰۰ سال نوری ضخامت دارد. ما روی یکی از بازوهای چرخشی کهکشان در خارج به سمت گوشه قرار داریم. ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون سال طول می کشد تا خورشید و منظومه ی شمسی ما یک بار به دور کهکشان راه شیری بگردند.

در این مدار، ما همراه با منظومه ی شمسی خودمان با سرعتی معادل ۱۵۵ مایل در ثانیه یا ۲۵۰ کیلومتر در ثانیه سفر می کنیم.

کهکشان راه شیری با چه سرعتی در داخل گروه محلی کهکشان ها حرکت می کند؟

کهکشان راه شیری فقط یک کهکشان در یک گروه از کهکشان ها به نام گروه محلی ست. در داخل گروه محلی، کهکشان راه شیری با سرعتی حدود ۱۸۵ مایل در ثانیه یا ۳۰۰ کیلومتر در ثانیه حرکت می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *