آخرین مطالب : 

وب سایت تخصصی مهندس ایزدی

مونتاژ و عملیات دستی

مونتاژ

مونتاژ و عملیات دستی

صرفنظر از  ماشین کاری و یا روش های ساخت قطعات مختلف قالب، مسئولیت نهایی اتمام و مونتاژ کردن قطعه ها با مونتاژ کار است. عملیات نهایی قالب و فرآیند مونتاژی که مونتاژ کار انجام می دهد از کارگاهی به کارگاه دیگر متفاوت است. حتی قالبسازانی که در یک کارگاه کار می کنند نیز روش های متفاوتی دارند. بنابراین داشتن یک روش الگو برای این کار غیر ممکن است. اما ما قصد داریم روش معمولی را بدون وارد شدن به جزئیات بررسی کنیم. ما این موضوع را با شرح مراحل مختلف ساخت یک قاب ساده توضیح می دهیم.این مراحل عبارتند از :

۱- عملیات نهایی محفظه قالب.
۲- منطبق کردن حفره و ماهیچه با هم.
۳ آب بندی کردن سطوح جدایش.
۴– مدار خنک کاری
۵-  تنظیم سیستم پران
     ۶- جا زدن بوش تزریق و حلقه تنظیم.
۷- پرداخت سطحی، سخت کاری و آزمایش قالب

:: آب بندی کردن سطوح جدایش

                       
در این فرآیند با جفت کردن دو لنگه قالب از فرار مواد پلاستیکی از بین دو سطح در زمان تزریق جلوگیری می شود.

 :: مدار خنک کاری
سوراخ های ایجاد شده برای مسیر آب می بایستی قلاویز کاری شده، درپوش زده شوندو یا تیغه های مورد نیاز در آن نصب گردد و در صورت نیاز به یکدیگر متصل شوند. در این مرحله  مدار چرخش آب کنترل می شودتا جریان به صورت صحیح چرخش داشته و نشتی اتفاق نیافتد.

 : تنظیم سیستم پران
. محل سوراخ های مورد نیاز برای پین پران و پین برگردان با نشان کردن روی صفحه های قالب مشخص شده و سپس سوراخکاری و برقوزنی می شوند.
. صفحه پران در زیر صفحه قالب بسته شده و محل پرانها و پین برگردانها روی این صفحه نشانه گذاری می گردد.
. در روی صفحه نگهدارنده پرانها برای نصب پرانها و پین برگردان های سوراخ های مربوطه ایجاد می شوند. در صفحه نگهدارنده پرانها و صفحه پران محل سوراخ های مورد نیاز برای اتصال این دو صفحه بایستی علامت گذاری شده و سپس سوراخکاری، قلاویز زنی و خزینه کاری شود. این دو صفحه با پیچ آلن به یکدیگر بسته می شوند. حال مجموعه پران را مونتاژ می کنند و مجموعه پران به صورت مونتاژ شده آماده می گردد.
. در روی لنگه متحرک قالب شامل صفحه قالب، پلها و کفشک متحرک مانند نقشه های طرح سوراخکاری و قلاویز زنی های لازم انجام می شود.

:: جا زدن بوش تزریق و حلقه تنظیم
حلقه تنظیم و بوش تزریق روی لنگه ثابت قالب در محل خود بسته می شود.سوراخ های محل بستن لنگه ثابت به ماشین تزریق نسبت به حلقه تنظیم علامت گذاری شده و سپس سوراخکاری و قلاویز زنی می شوند.

:: پرداخت سطحی، سخت کاری و آزمایش قالب
قالب در این مرحله کاملا باز شده و حفره و ماهیچه پرداخت سطحی می شوند. تمام قطعاتی که نیاز به عملیات حرارتی دارند، برای عملیات حرارتی ارسال می شوند.زمانی که این مرحله تمام شد حفره و ماهیچه پرداخت سطحی نهایی می شوند. سپس قالب جهت آزمایش اولیه برای تولید نمونه روی یک ماشین تزریق نصب شده و پس از نمونه گیری در صورت نیاز، اصلاحات و رفع عیوب انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *