آخرین مطالب : 

وب سایت تخصصی مهندس ایزدی

شيمي

کاربرد شیمی در صنعت آب

کاربرد شیمی در صنعت آب کاربرد شیمی در صنعت آب  فناوری نانو با روش های زیر می ‌تواند در تهیه آب تمیز كمك كند؛ کاربرد شیمی 1. غشاهای فیلتر اسیون نانو متری به منظور افزایش بازیابی آب 2. روش های سازگار با محیط زیست جهت تصفیه آب های زیر زمینی به وسیله اجزای معدنی و آلی 3. نانو مواد برای بهبود كارایی فرایند های فتو كاتالیستی و ...

سلول های الکترو شیمیایی آموزش

سلول های الکترو شیمیایی نحوه کار سلول های الکترو شیمیایی سلول های الکترو شیمیایی تمام واکنش های شیمیایی ، اساساً ماهیت الکتریکی دارند، زیرا الکترون ها در تمام انواع پیوندهای شیمیایی (به راه های گوناگون) دخالت دارند. اما الکتروشیمی بیش از هر چیز بررسی پدیده‌های اکسایش- کاهش است. روابط بین تغییر شیمیایی و انرژی الکتریکی ، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی حائز ...