آخرین مطالب : 

وب سایت تخصصی مهندس ایزدی

فيزيك

زمین چگونه و با چه سرعتی حرکت می کند؟

زمين چگونه و با چه سرعتي حرکت مي کند؟ زمين چگونه و با چه سرعتي حرکت مي کند؟ سرعت يک کميت نسبي است يعني شما نمي توانيد سرعت يک شيء را نسبت به خودش بسنجيد. به عبارتي بايد سرعت آن را با مقايسه با چيز ديگري پيدا کنيد (اين يکي از قضيه هاي اينشتين نيز هست). اگر کسي اين سوال را از ما پرسد که زمين با چه سرعتي حرکت ...