آخرین مطالب : 

وب سایت تخصصی مهندس ایزدی

علوم پايه

جدول فرمول های مهم و کاربردی تبدیل لاپلاس

جدول فرمول های مهم و کاربردی تبدیل لاپلاس جدول فرمول های مهم و کاربردی تبدیل لاپلاس جدول فرمول های مهم و کاربردی تبدیل لاپلاس ترادیس لاپلاس (یا تبدیل لاپلاس) (به انگلیسی: Laplace transform) در ریاضیات یک تبدیل انتگرالی است که بسیار پرکاربرد است. ترادیس لاپلاس با نماد درواقع عملگری خطی از تابع (f (t با آرگومان حقیقی (t (t ≥ ۰ به تابع (F (s با آرگومان مختلط s ...