آخرین مطالب : 

وب سایت تخصصی مهندس ایزدی

مواد و متالوژي

پیچیدگی در جوشکاری

پيچيدگي در جوشكاري پيچيدگي در جوشكاري چکیده : پيچيدگي در جوشكاري پیچیدگی یا اعوجاج تا حدی در تمام انواع جوشکاری وجود دارد سه نوع اصلی پیچیدگی وجود دارد - زاویه ای - طولی - عرضی کنترل پیچیدگی می تواند در سه مرحله انجام گیرد : الف) قبل از جوشکاری ب)حین جوشکاری ج)بعد از جوشکاری کنترل جوشکاری قبل از جوشکاری توسط روش های زیر انجام می شود : ...