آخرین مطالب : 

وب سایت تخصصی مهندس ایزدی

مهندسی

آموزش تصویری خودرو

آموزش تصویری خودرو توضیح : مجموعه حاضر مجموعه بی نظیر آموزش تصویری خودرو می باشد که نظیر آن در هیچ سایت دیگری نمی توانید پیدا کنید. این مجموعه شامل دو عدد DVD می باشد. DVD نخست : شامل فایل های آموزش تصویری خودرو نظیر سیستم ترمز پراید،سیستم تعلیق پراید، سنسورهای پراید، معرفی و نحوه ی تعمیر موتور پراید، سیستم سوخت رسانی پراید ...