آخرین مطالب : 

وب سایت تخصصی مهندس ایزدی

شرکت در مسابقه اینترنتی

مسابقه اینترنتی شماره ۳

مسابقه اینترنتی شماره 3 مسابقه اینترنتی شماره 3 با سلام وب سایت تخصصی مهندس ایزدی جهت تشکر و ارتباط بیشتر با کاربران اقدام به برگزاری مسابقه اینترنتی شماره 3 می نماید. جوایزی که به قید قرعه به سه نفر اول اهدا می گردد عبارتند از : نفر اول : کتاب الکترونیک منحصربفرد کسب و کار اینترنتی که قیمت دانلود آن از سایت 5900 تومان می باشد. کتاب ...