آخرین مطالب : 

وب سایت تخصصی مهندس ایزدی

محاسبات تاکومتری

محاسبات تاکئومتری انجام

محاسبات تاکئومتری محاسبات تاکئومتری انجام محاسبات تاکئومتری انجام با سلام محاسبات فوق یکی از کار های زمان بر نقشه برداری است و برای انجام دستی باید زمان گذاشت ما محاسبات شما را انجام داده و درکمترین زمان به شما تحویل می دهیم ، ورتیکال بر حسب گراد باشد تا ما ورتیکال را بر حسب درجه حساب کنیم جهت هماهنگی به منوی پشتیبانی مراجعه کنید. شرایط: 1- ورتیکال برحسب ...