آخرین مطالب : 

وب سایت تخصصی مهندس ایزدی

مقاله فیلتر سوخت

فیلتر سوخت ،تحقیق انواع و کاربرد

فیلتر سوخت مقاله و تحقیق در مورد فیلتر سوخت چکیده : فیلتر سوخت خودرو را در امتداد خطوط سوخت، یا در محفظه موتور و زیر خودرو با مخزن سوخت قرار گرفته است. این مسئولیت از فیلتر سوخت برای به دام انداختن ذرات بزرگ سوخت به منظور جلوگیری از وارد شدن به موتور است. از آنجا که نیروی فوق العاده ای در پشت حرکت بالا ...