آخرین مطالب : 

وب سایت تخصصی مهندس ایزدی

کتاب انتقال حرارت

انتقال حرارت دانلود کتاب

کتاب انتقال حرارت کتاب انتقال حرارت انتقال گرما یا انتقال حرارت یک مفهوم فیزیکی است که مربوط به تولید، استفاده، انتقال و تغییرات در انرژی گرمایی ماده و حرارت بین سیستم‌های فیزیکی است. انتقال گرما به مکانیسم‌های مختلفی تقسیم بندی می‌شود مانند رسانش گرمایی، انتقال، تشعشع گرمایی و انتقال انرژی با تغییرات فازی. انتقال حرارت اینکروپرا رسانش گرمایی که نفوذ نیز نامیده می‌شود یک ...